Nettsider

Nettpublish (content management system (CMS) er et publiseringsverktøy for websider på Internet. Det omhandler utvikling, publisering, vedlikehold og redigering av innhold på nettsider. Nettpublish bygger på WordPress  og MySql, som er et svært utbredt system på nettet i svært mange land. Det er et toppmoderne verktøy med fokus på blant annet utseende, nettstandard og brukervennlighet.

Fordelene er mange:

  • Hurtigere fornyelse av innholdet.
  • Bedre konsistens og struktur.
  • Forbedring av navigasjonen.
  • Økt fleksibilitet.
  • Støtte for desentraliserte forfattere.
  • Økt sikkerhet.
  • Reduserer dobbeltinformasjon (duplisering av innholdssider).
  • Større kapasitet for vekst.
  • Reduserte vedlikeholdskostnader.